Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 1. Men is verplicht bij binnenkomst aan te melden met de Keep Fit Tag. Kosten voor deze tag bedragen 5 euro. Bij het kapot/kwijt maken van deze tag dient men een nieuwe aan te schaffen voor 5 euro.
 2. Wij hanteren 40 euro inschrijfkosten, hierbij zijn de kosten voor de tag inbegrepen. Men dient deze kosten direct bij het inschrijven af te rekenen.
 3. Het gebruik van sportkleding, een handdoek en deodorant is verplicht tijdens het trainen.
 4. Het is niet toegestaan tassen mee de zaal in te nemen. Deze dienen in de kleedkamers of kluisjes opgeborgen te worden.   
 5. Na het gebruik van de gewichten, deze terugleggen op hun plaats.
 6. Keep Fit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan de goederen van de deelnemers.
 7. Keep Fit is bevoegd bij wanbetaling of wangedrag van een deelnemer, deze de toegang tot het fitnesscentrum te weigeren.
 8. Keep Fit is bevoegd bij ongepast gedrag of het niet naleven van onze regels, het contract van de deelnemer per direct te beëindigen.
 9. U kunt een contract afsluiten voor 6 maanden of 12 maanden. Dit contract wordt na de periode automatisch omgezet naar een maandcontract met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
 10. Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald, indien de deelnemer, om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie. Tenzij de sportschool hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven.
 11. Bij het uitblijven van de contributie zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zullen voor uw eigen rekening zijn!
 12. Men is verplicht bij het opzeggen van het lidmaatschap een opzegtermijn aan te houden van 1 volle maand. Het opzeggen dient aan de balie van de sportschool of per aangetekende brief te gebeuren.
 13. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 14. Overmacht of beslissingen vanuit de overheid geven geen recht op vroegtijdige ontbinding van het contract.
 15. De ondergetekende verklaart hierbij, dat het sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen.
 16. Bij het inschrijven verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde getoonde algemene voorwaarden.

Search